För att kunna göra en bokningsförfrågan om Mats Löfström måste du vara inloggad.

Mats Löfström

Dela och skriv ut
Ml_fixed

Mats Löfström

Fotograf: Per Dahl Studio

Book_coverage_1
Book_coverage_2
Verksam som
Prosaist/berättare


Målgrupp
Hög
Gymnasium
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Öst

Länkar
http://www.fiality.se

Mats Löfström

Kort om mig

Jag bor i Linanäs på Ljusterö i Stockholms skärgård med fru, två katter och skogens alla djur omkring mig. Numera är jag författare på heltid efter att ha arbetat i fyrtio år inom it-branschen. Jag var bland annat med om att utveckla ett av de första journalsystemen på Danderyd och ledde delar av Riksdagens digitalisering i slutet av åttiotalet. Sedan dess har jag haft förmånen att få delta i många förändringsprojekt i olika roller både inom industri och offentlig sektor.
Skrivandet började på Skrivarakademin 2002. Debuten ”En enkel uppgradering” kom 2015. Mina böcker är skrivna i en genre som jag kallar Fiality (Fiction-based on reality). De hämtar inspiration från det inre av it-världen och märkliga ting som hänt där.

Det allra vik... ...visa mer

Vad jag gör under författarbesöken

På författarbesök och föredrag pratar jag kort om mina böcker och hur jag kom att bli författare och vad det inneburit för utmaningar. Temata i mina böcker är jämställdhet, affärsetik och förändring, så det är ämnen som jag gärna kommer in på. Många vill höra mina erfarenheter av förändringsarbete i allmänhet och digitalisering i synnerhet.

Min strävan är att involvera så många deltagare som möjligt med frågor/svar, diskussioner och där det passar små ”miniworkshops”. Frågor som brukar komma upp är:
• vilka är de egentliga drivkrafterna för en aktuell förändring?
• hur kan jag själv påverka skeendet?
• vad gör en lobbyist, aktivist eller som det nu heter ”influencer”?
• är det riskfyllt att blåsa i visslan eller säga nej vid besl... ...visa mer

Verkförteckning

1. ”En enkel uppgradering”, roman, Fiality Publishing , 2015
2. ”Ingrid”, roman, Fiality Publishing, 2019