För att kunna göra en bokningsförfrågan om Malin Isaksson måste du vara inloggad.

Malin Isaksson

Dela och skriv ut
Malin_isaksson_21x30-2

Malin Isaksson

Fotograf: Henrik Johansson

Verksam som
Ungdomsboksförfattare
Prosaist/berättare


Målgrupp
Hög
Gymnasium
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Öst

Länkar

Malin Isaksson

Kort om mig

Jag är född 1972 och uppvuxen i Huddinge utanför Stockholm. Sedan jag 93-94 gick på Biskops Arnös skrivkurs har jag jobbat med skrivande och litteratur. Dels har jag skrivit själv, både poesi, filmmanus och romaner. Men jag har också arbetat med andras skrivande. Kortare skrivworkshops eller längre skrivkurser. Som redaktör, dels för en diktantologi och dels som ansvarig för de litterära texterna i tidningen Ponton, ett forum för unga skrivare. Jag har också bland annat arbetat med kreativt skrivande på Skrivinriktningen på Fryshusets Estetiska Gymnasium och Jakobsbergs Folkhögskola. Kring min arbetsmetod som skrivpedagog har jag formulerat mig i en magisteruppsats i Praktisk kunskap på Södertörns Högskola, Hur blir en valnöt en skalnöt?... ...visa mer

Vad jag gör under författarbesöken

Jag gör gärna kombinerade författarbesök och skrivworkshops. Ofta använder jag då någon av mina böcker som en skrivstart. Eleverna får inspireras av teman i böckerna, delar av kapitel eller favoritord. De går in i bokens miljöer och karaktärer och skriver sedan sina egna texter.
Jag arbetet även med en genrer som utgångspunkt, exempelvis en workshop kring att skriva novell eller fanfiction.
Jag har även arbetat mycket med ungdomar som vill komma igång med sitt skrivande, ett slags pröva-skriva-testa-språket workshop.

Verkförteckning

Tiden skulle komma att röra vid mig, 1995 Norstedts
Jag viskar: Högklintero, 1997 Norstedts
11 poeter, 1998, en antologi med poeter som debuterade på Norstedts under 90-talet
Peptalk, manus till kortfilm producerad 2004, Migma film
Orden brinner i hjärnan – diktantologi för unga vuxna, redakt... ...visa mer