För att kunna göra en bokningsförfrågan om Andreas Jakobsson måste du vara inloggad.

Andreas Jakobsson

Dela och skriv ut
Mindre_portr%c3%a4tt

Andreas Jakobsson

Fotograf: Lena Granfelt

Book_coverage_1
Verksam som
Fackboksförfattare


Målgrupp
Låg
Mellan
Hög
Gymnasium
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Öst

Länkar
http://www.dumpstringslyx.com

Andreas Jakobsson

Kort om mig

Andreas Jakobsson är journalist, dumpstrare och författare med matsvinn som specialområde. För två år sedan upptäckte han hur mycket bra mat som kastas i livsmedelsbutikernas containrar och soprum och slutade handla. Erfarenheterna från dumpstringen, studiebesök i alla led i livsmedelskedjan och mängder av intervjuer med människor i livsmedelsbranschen resulterade i boken ”Svinnlandet”. I boken kartlägger Andreas Jakobsson svinnet, lyfter positiva exempel och presenterar nycklar till att komma till bukt med problemet.

Vad jag gör under författarbesöken

Andreas Jakobsson har i över tre års tid levt på mat som andra kastat. I sina föredrag berättar han om det och om problemen och möjligheterna som matsvinnet innebär. En tredjedel av all mat som produceras hamnar i soporna och det mesta av den går hur bra som helst att äta. Om matsvinnet minskade till hälften av dagens nivåer skulle de flesta av världens, försörjnings-, miljö- och klimatproblem vara lösta. Andreas fokuserar på egna erfarenheter av sopdykning, orsaker till svinn och tänkbara lösningar.

Verkförteckning

Svinnlandet (Offside Press)