För att kunna göra en bokningsförfrågan om Therése Granwald måste du vara inloggad.

Therése Granwald

Dela och skriv ut
Image

Therése Granwald

Fotograf:

Book_coverage_1
Book_coverage_2
Verksam som
Prosaist/berättare
Barnboksförfattare
Fackboksförfattare
Översättare
Ungdomsboksförfattare


Målgrupp
Låg
Mellan
Hög
Gymnasium
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Syd

Länkar
www.granwald.se
http://www.losollgard.se/bocker/ty-riket-ar-ditt/
http://www.studentlitteratur.se/39922

Therése Granwald

Kort om mig

Jag debuterade som romanförfattare i april 2015 med Ty riket är ditt och gav 2017 ut bilderboken En Kottesaga. Jag har arbetat som lärare, handledare och kursledare vid Lunds universitets författarskola mellan 2006-2016 men arbetar sedan 2017 helt som frilans med mitt eget och andras skrivande. Jag leder kurser i att skriva romaner och noveller på folkuniversitetet i Malmö och är lärare och handledare på Skurups folkhögskolas skrivarlinje samt på Jönköpings Universitets kurs i Kreativt skrivande. Jag har tidigare också startat och drivit kurser i Kreativt skrivande vid Högskolan Kristianstad och hållit en rad workshops och kurser i skrivande för barn, unga och vuxna på skolor och bibliotek (som tex inom ramen för Skapande skola, Berättar... ...visa mer

Vad jag gör under författarbesöken

Jag har en mångårig, djup och bred erfarenhet av att arbeta med och ge respons på andras texter, både för barn, unga, vuxna och för såväl nybörjare som mångårigt verksamma författare. Jag är utbildad skrivpedagog och gör gärna skrivövningar eller inspirerar till kreativt skrivande i alla dess former. Jag kan leda wokshops om skrivandets hantverk, tala om skrivprocess, kreativitet och metod och inspirera till skrivande i många olika genres.
Jag har skrivit en lärobok i Kreativt skrivande, som 2019 ges ut av Studentlitteratur, Kreativt skrivande - en grundbok i Litterärt skapande, där jag lär ut grunderna för prosaskrivande, se: www.studentlitteratur.se/39922

Verkförteckning

Ty riket är ditt (2015) Lo Söllgårds Förlag.
En kottesaga (2017) Förlaget Hundra Hundar
Kreativt skrivande, en grundbok i Litterärt skapande, Studentlitteratur, 2019