För att kunna göra en bokningsförfrågan om Erik Hirschfeld måste du vara inloggad.

Erik Hirschfeld

Dela och skriv ut
Photo

Erik Hirschfeld

Fotograf: Daniel Nilsson

Verksam som
Fackboksförfattare
Översättare
Barnboksförfattare


Målgrupp
Mellan
Hög
Gymnasium
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Syd

Länkar
http://www.erikhirschfeld.com
http://www.hirschfeldforlag.se

Erik Hirschfeld

Kort om mig

Jag är författare, översättare (till engelska) och förläggare. Jag har det som bisyssla till mitt vanliga arbete. Jag har också publicerat en mängd populärvetenskapliga, och ibland mer vetenskapliga, artiklar och rapporter om fågelidentifikation, faunistik och fågelflyttning i både nationell och internationell fackpress, förutom rena reportage i både dagspress och mer specialiserade tidskrifter. Jag tycker att kunskapen om fåglar och fågelintresset måste breddas om vi skall bevara alla jordens fåglar för eftervärlden. Pedagogiken och att väcka intresset är viktigt när jag föreläser eller guidar och jag har stor hjälp av min professionella karriär som ledare och pedagog när jag berättar om fåglar för icke-experterna. Och experterna me... ...visa mer

Vad jag gör under författarbesöken

Jag har med mig fina bilder på fåglar (Malmös eller världens ovanligaste) som jag visar och berättar om på ett lättfattligt sätt. Jag tycker om interaktion och frågor. Jag kan också hålla utomhusföreläsningar där vi tittar på fåglar i verkligheten, framför allt i stadsmiljö. Jag skräddarsyr varje aktivitet och vill gärna veta målgruppens utseende i förväg.

Verkförteckning

Böcker på svenska

Sällsynta Fåglar i Sverige - två upplagor, SOF Förlag

Fåglarnas Malmö - Hirschfeld Förlag

Svirre flyger till stan (barnbok) - Hirschfeld Förlag

Snildra i trubbel (barnbok) -Hirschfeld Förlag

Böcker på engelska

Birds in Bahrain - a study of their migration patte... ...visa mer