För att kunna göra en bokningsförfrågan om Mats Pettersson måste du vara inloggad.

Mats Pettersson

Dela och skriv ut
Jag_mp

Mats Pettersson

Fotograf: Privat

Book_coverage_1
Book_coverage_2
Verksam som
Fackboksförfattare


Målgrupp
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Syd

Länkar
https://genealogi.se/faktabanken/forskarkatalogen/profil/matsy?back=1
https://www.youtube.com/watch?v=yhgT4AQyhk0

Mats Pettersson

Kort om mig

Jag är en pensionerad administratör, senast ekonomichef inom Kristianstads kommun, född i Göingebygden 1943 och utbildad vid Lunds universitet i statskunskap, nationalekonomi, statistik och etnologi.

Jag bor på Landön i Hanöbukten, se den sista av Internetlänkarna nedan!

Intresset för hembygdsforskning vaknade tidigt. Sedan början av 1970-talet har jag publicerat ett hundratal artiklar i skilda lokal- och personhistoriska ämnen. Under 1970- och 1980-talen bedrev jag på fritidsbasis studier i etnologi (Stockholm/Lund) och antogs till forskarutbildningen 1985. Jag skrev om Ljunggrens verkstad i Kristianstad (40 p-arbete) samt om Östanå pappersbruk (”Fabriken i byn” på 60 p). Under några år till 2004 medverkade jag i ”Kristianstads R... ...visa mer

Vad jag gör under författarbesöken

Tidsförhållanden och kulturella förändringar kan enligt min uppfattning bäst förstås genom studier av enskilda personers livsvägar. Biografiska skildringar är därför egentligen samma sak som historiska skildringar. De stora nationella händelserna förefaller ibland - som de framställs i läroböcker och vetenskapliga arbeten - vara avskilda från den vanliga människans liv och gärning. Det jag erbjuder är berättelser om enskilda personers livsöden eller livsverk som kan illustrera en tidsepoks speciella karaktär. Jag kan även berätta om några udda yrken och näringar i äldre tid. Så har jag t ex bedrivit forskning om resandefamiljer och familjer som utvandrat. Som exempel på föredrag/berättelser som jag genomfört kan jag nämna följande: Ävent... ...visa mer

Verkförteckning

Monografier (ISBN-utgåvor) sedan 1996:
1996 Att arbeta med jobben - om 90 års arbetsförmedling i Kristianstads län, ISBN 91-630-4876-0 (Redaktör och delförfattare)
2004 Kristianstads Rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. Registerdelen, ISBN 91-974863-0-2 (Delförfattare)
200... ...visa mer