För att kunna göra en bokningsförfrågan om Susanne Halvardsson måste du vara inloggad.

Susanne Halvardsson

Dela och skriv ut
Sus_fc

Susanne Halvardsson

Fotograf: Jan Ramstedt

Book_coverage_1
Verksam som
Poet


Målgrupp
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Öst

Länkar
http://susannehalvardsson.se
http://lyrikforlaget.com
https://vimeo.com/123763696

Susanne Halvardsson

Kort om mig

Givit ut fem diktböcker sedan 2004.
Fil kand i svenska och litteraturvetenskap.
Gått Teaterstudion i två år för teaterpedagogen Inge Waern.
Tränat taiji quan och taiji med svärd i mer än trettio år.
Född i Värmland och bor numera i Stockholm
Läs om mina diktböcker på min hemsida, länk nedan.

Vad jag gör under författarbesöken

A. Läser dikter. Tycker om att framföra mina dikter muntligt. Gärna tillsammans med musiker.


Se klipp nedan, Vimeo.

B. Läser dikter och talar om bildspråk och metaforik. Om metaforer i traditionell mening och om begreppsliga metaforer som kan sägas vara en metaforik i själva tänkandet. De begreppsliga metaforerna har sin grund i den kultur vi lever i och i vårt kroppsliga och sinnliga samspel med omvärlden. Vi tillgriper ofta helt omedvetet det konkreta och kända för att förstå och gestalta det mer abstrakta och svårfångade. Vårt tänkande är till stor del metaforiskt. Idéer om begreppsliga metaforer, som kanske främst förknippas med lingvisten George Lakoffs arbeten, har under senare år fått stöd inom kognitionsforskningen.

Verkförteckning

Floden, 2004
Drömmare!, 2005
Huset bevakar sin skugga, 2007
Natt, 2010
Ut under det dystraste berget, 2013

Antologi: Svensk Haiku, Trombone förlag, 2009