För att kunna göra en bokningsförfrågan om Sten Björnulfson måste du vara inloggad.

Sten Björnulfson

Dela och skriv ut
Sten.bj%c3%b6rnulfson.l%c3%a5g

Sten Björnulfson

Fotograf: Martin Skredsvik

Verksam som
Prosaist/berättare


Målgrupp
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Öst

Länkar

Sten Björnulfson

Kort om mig

Född 1948. Bor i Göteborg och Bergslagen och gärna på några andra ställen i världen. Författare, radioproducent och har ett mångårigt förflutet som snickare. Vägen hit har varit lite krånglig.

Vad jag gör under författarbesöken

Jag tar uppdrag för vuxenpublik och gymnasier. Uppläsningar ur egen prosa och poesi. För närvarande vill jag tala om och föra en dialog på följande teman:

A Skogen är minnet, om människor som lever i ett landskap som totalt förändras av skogsavverkningarna.Min senaste roman Rösterna i skogen (2015) är en väv av berättelser och röster i ett skogssverige som nutiden glömde. I en rasande takt har avverkningar i Bergslagens glesbygder förvandlat gamla skogsmarker till hyggen och skogsplantager och med detta sopat bort spåren av människors liv och historia.
Jag vill ställa frågor om en katastrof som pågår idag i våra skogstrakter utan att människor i städerna verkar särskilt medvetna om det. När samhällsservicen i glesbygden rustas ner o... ...visa mer

Verkförteckning

Prosa
Björnjägarn - roman om en myt Anamma 1994
Trädsamlaren (roman) Anamma 1999
Björnjägarn - en roman om en myt (Illustrerad nyutgåva) Balkong Förlag 2009
Trädgården som är mörk på dagen (roman) Mormor Förlag 2010
Rösterna i Skogen (Roman) Bokförlaget Mormor Sept 2015

Dramatik
Sk... ...visa mer