För att kunna göra en bokningsförfrågan om Berta Magnusson måste du vara inloggad.

Berta Magnusson

Dela och skriv ut
Verksam som
Prosaist/berättare
Poet
Dramatiker


Målgrupp
Mellan
Hög
Gymnasium
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Norr

Länkar

Berta Magnusson

Kort om mig

Kreativ språkligt, arbetar dagligen. Har varje vecka kontakter med grupper jag arbetar med dramatiskt: Jamtkören, bygdespel, skolklasser, "Barke" (en grupp för jämskans bevarande).
Anpassar mig lätt till aktuell publikgrupp: svensk och utländsk poesi, barnramsor, myter (mycket uppskattat!), om samer, om örter och deras betlydelse i folkmedicinen, låter publiken skriva en dikt som jag skriver ner på blädderblock.

Vad jag gör under författarbesöken

Arbetar med bygdespel (har gjort ett 25-tal större) - några uppförda på Södra Teatern i Stockholm.
Har föreläsningar om jämtländska skrivare, om örter, anordnar tillsammans med Länsbiblioteket i Östersund poesiaftnar.
Leder kurser i skrivande, kurser om örter, guidar i Föllinge Örtagård.
Är efterfrågad av bibliotek, Komvux, folkhögskolor, högstadier, pensionärsföreningar.
Framträder i lokalradion i div. ämnen.
Projekt på gång: Spelet om Boddas bönhus i Bodsjö (ska uppföras 2001), kurser under hösten i örtkunskap och skrivande.
Kommer under 2001 att ge ut en bok med ramsor i samarbete med Jämtlands läns museum.
Senast utgivna bok "Gaupa Tvo", 2000.

Verkförteckning

Böcker:

Jamtblomman, 1976 (omarbetad nyutgåva 1980)
Glesingan, 1979
Jamsångan, 1980
Orgelbrus, 1982
Snusdosan, 1986
Levnader, 1990
Gaupa, 1991
Fägringar, 1992
Gaupa Tvo, 2000


Bland de stora bygdespelen av min hand märks bl.a:

Frontgruvan
Penningkeisen
Starshlåttn
Ti Gammalfa... ...visa mer