För att kunna göra en bokningsförfrågan om Jana Witthed måste du vara inloggad.

Jana Witthed

Dela och skriv ut
Jana_witthed_

Jana Witthed

Fotograf:

Verksam som
Prosaist/berättare
Poet
Översättare


Målgrupp


Medlem i
Författarcentrum Väst

Länkar
http://jana.witthed.se

Jana Witthed

Kort om mig

Jag är uppvuxen i Prag och kom till Sverige som politisk flykting. Är utbildad beteendevetare vid Lunds universitet, men sedan många år bosatt norr om Göteborg.
Jag skriver poesi, noveller och essäer på både svenska och tjeckiska. Mina dikter och berättelser berör inte sällan det totalitära samhället i dess olika skepnader, men minst lika ofta handlar de om mellanmänskliga relationer och existentiella frågor i vidare bemärkelse. Som journalist har jag skrivit artiklar och debattinlägg på vitt skilda teman, men oftast om kultur och politik. I flertalet av mina artiklar har jag på olika sätt presenterat Sverige för de tjeckiska läsarna. Vidare erfarenhet har jag från arbete på daghem, i skolor, bokhandel, antikvariat mm.
En stor del av ... ...visa mer

Vad jag gör under författarbesöken

Uppläsningar, med eller utan inledande information om bakgrunden till dikterna eller de andra texterna som jag läser. En diskussion om innehållet i det lästa materialet kan följa uppläsningen. Jag kan gärna samtala kring betydelsen av litteratur för den enskilde och i samhället, om litteratur som ett sätt att lära sig förstå t.ex. både sig själv och komplicerade mellanmänskliga beteenden. Jag anser att litteratur kan förändra världen.
Bland de ämnen som jag berör finns t.ex. hur livet kan gestalta sig i ett ockuperat land och vad det innebär att leva i en diktatur. Detta beträffande både de stora livsfrågorna och människornas vardag. Upplevelser av att vara en flykting och invandrare, och då kan jag komma in på allt som hänger i hop me... ...visa mer

Verkförteckning

Trosečníci křišťálové země, Protis, Prag
Zastavení v hloubce času, Alfa-Omega, Praha 2007
Kristallandets skeppsbrutna, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm, 2008
Litiluisté nosí železnou korunu a navštěvují krále, Protis, 2011
Ord i bevegelse (antologi... ...visa mer