För att kunna göra en bokningsförfrågan om Lisa Gålmark måste du vara inloggad.

Lisa Gålmark

Dela och skriv ut
Lisa-50015-0_368

Lisa Gålmark

Fotograf: PB

Verksam som
Fackboksförfattare


Målgrupp
Gymnasium
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Öst

Länkar
http://www.lisagalmark.se
http://www.astreanimamuseum.org

Lisa Gålmark

Kort om mig

Skribent och historiker (fil mag) med genusvetenskaplig inriktning, författare, redaktör, tidigare bibliotekarie med erfarenheter från många olika slags arbeten: verkstadsarbete, hemtjänst, journalist, forskare, redaktör, hundkonsult med mera. Det sistnämnda i den revolutionära traditionen kontakt: respektfull, vänlig lek istället för tvång och korrigering. Jag reflekterar ofta och gärna kring högt och lågt, socioekonomiskt och kulturellt formade kategorier, marginalisering och underordning, samtidigheter och mellanförskap av olika slag i kombination med dagsaktuella händelser och historiska skeenden. Sökarljuset är främst inställt på litteraturen och de erfarenheter och insikter den vittnar om.

Vad jag gör under författarbesöken

Berättar om någon aspekt utifrån min senaste bok, om kvinnokategorin och franska revolutionen: Revolutionens rosenvatten, Olympe de Gouges feministiska humanism.

Berättar om Lizzy Lind af Hageby, djuraktivist och feminist i början av 1900-talet, om hennes liv och hennes i Sverige tämligen okända biografi om August Strindberg - den första på engelska och den första av en kvinna.

Om litteratörer, revolutionärer, reformatörer kring sekelskiftet 1900

Håller sedan många år tillbaka föredrag om klimat, kött och miljö, om djurkategorins roll i historien och idag med exempel från konst och litteratur, om köttnormativa ideologier och historiesyner, om hur en humanitär syn på andra varelser kan bidra demokratiskt genom att motverka våld ... ...visa mer

Verkförteckning

"Shambles of science", Federativ 1996/1997
Djur & människor, en antologi i djuretik, red., Nya Doxa 1997
Djurrätt, Nya Doxa 1998
Vego på stan, med Cosmin Irina, Ordalaget 2001
Vadå vegan, Rabén & Sjögren 2000, andra uppl 2002
Djurens liv, J M Coetzee med flera, översättning, Nya Doxa 2001
V... ...visa mer