För att kunna göra en bokningsförfrågan om Johan Perwe måste du vara inloggad.

Johan Perwe

Dela och skriv ut
Johan_perwe_1

Johan Perwe

Fotograf: Jan C. Ljunggren

Verksam som
Fackboksförfattare


Målgrupp
Hög
Gymnasium
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Öst

Länkar
http://www.jpscript.com
http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/morklaggning/
http://www.svd.se/kultur/litteratur/angivare-av-banala-skal_6217935.svd

På gång
2018-01-28 - Norrköping » Johan Perwe

Johan Perwe

Kort om mig

Jag är född 1964, uppväxt i både Norrköping och Träslövsläge, med journalistexamen i Göteborg och fil kand. i historia, statsvetenskap och religion vid Stockholms universitet. Tidigare har jag frilansat som skribent och jobbat som redaktör för en mindre tidskrift.

Idag arbetar jag som pressansvarig på myndigheten Forum för levande historia, men tar med jämna mellanrum tjänstledigt för att kunna ägna mig åt mitt skrivande. Under 2018-2019 infaller en längre sådan period. Jag är då också mera tillgänglig för författarbesök.

Nyligen slutförde jag ett flerårigt forskningsprojekt om nazismen ankomst till arbetarstaden Norrköping. Min bok "Mörkläggning. Nazismen och motståndet i Norrköping 1933-1945" släpptes hösten 2016 på Carlssons Bo... ...visa mer

Vad jag gör under författarbesöken

Min framställning bygger till stor del på vår moderna historia, om nazismen i Sverige och svensk-tyska förbindelser med Nazityskland. Men inte bara i negativ bemärkelse. Jag lyfter även fram de goda och inspirerande exemplen, de antinazistiska kämparna och räddarna, som i pressade situationer vågade hjälpa och rädda, och på så sätt tog ställning mot naziregimen. Ofta med risk för sina liv.

I detta sammanhang berättar jag gärna utifrån min bok "Bombprästen" som handlar om min morfar, Erik Perwe, kyrkoherde vid Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin, som ledde ett illegalt hjälpnätverk för förföljda judar och andra flyktingar under andra världskriget. Dag som natt hjälpte nätverket desperata människor på flykt med skydd, mat, logi och o... ...visa mer

Verkförteckning

Mörkläggning. Nazismen och motståndet i Norrköping 1933-1945.
Carlssons Bokförlag, Stockholm 2016.

Svenska i Gestapos tjänst. V140 Babs.
Carlssons Bokförlag, Stockholm 2011.

Bombprästen. Erik Perwe på uppdrag i Berlin under andra världskriget.
Carlssons Bokförlag, Stockholm 2006.

H... ...visa mer