För att kunna göra en bokningsförfrågan om Krister Svensson måste du vara inloggad.

Krister Svensson

Dela och skriv ut
Photo

Krister Svensson

Fotograf: Privat

Verksam som
Fackboksförfattare


Målgrupp
Hög
Gymnasium
Vuxen


Medlem i
Författarcentrum Öst

Länkar
http://www.sitrec.kth.se

Krister Svensson

Kort om mig

Krister Svensson utbildade sig till förskollärare i början på 70-talet. Efter några i förskola, började han arbeta med utbildning av förskollärare och fritidspedagoger vid Högskolan i Halmstad. I början av 1990-talet tog Krister initiativ till bildandet av ett internationellt centrum för forskning om leksaker och pedagogiska media. Centret finns f n på KTH under namnet Stockholm International Toy Research Centre och Krister är föreståndare. Han har ägnat sig åt två huvudfrågor: barns ställning i svensk rättstillämpning med fokus på förskola, skola och fritidshem samt leksaker och dess betydelse för barn och samhälle. Krister har arbetat i flera internationella projekt och haft/har internationella uppdrag.
Krister driver också ett privat... ...visa mer

Vad jag gör under författarbesöken

Min medverkan brukar bestå i föreläsningar och seminarier. Jag har inriktat mig på:
1. Ansvarsfrågor och sekretess i förskola, skola och fritidshem
2. Barns lek, lärande och utveckling
3. Leksaker, dess historia, dess betydelse för barns identitet, genus, lärande m.m.
4. Konstruktionen av barndomen och dess betydelse för praktiskt pedagogiskt arbete i förskola och skola.

Verkförteckning

Leketøj, estetikk og makt. Chapter in Barn og estetikk –Kunst og lek – mellom overskridelse og regel. DMMH´s Publikasjonsserie 1998
Får barn gå lösa? - Att vara fast i kroppen och lös i huvudet! Centrum för barnkulturforskning, 35 Barns fritid 2003
Toys in educational and socio-cultural context... ...visa mer