Åsa Anderberg Strollo

Datum:2017-06-14
Tid:13.15-15.15
Plats:Lidingö stadsbibliotek
Ort:Lidingö
%c3%85saanderbergstrollo

Åsa Anderberg Strollo
Fotograf: Magnus Liam Karlsson


Arrangeras av Lidingö stadsbibliotek

Läs mer om författaren